söndag 14 februari 2010

Paris...............

Åter hemma i Sverige efter två dagar fyllda med möten i Paris. Jag hoppades på att kunna få möta våren men icke även i Paris var det bitande kallt. Första morgonen var det minus sju grader och någon centimeter snö. Helt klart är detta inte något som fransmännen är vana vid. På väg till möteslokalen såg jag en parisbo som försökte skrapa bilrutan som var fylld med is och snö med handen. Jag lovar det funkade inte bra. Helt klart kan det finnas en marknad för isskrapor i Paris för den som har lust.

Back home in Sweden after two days filled with meetings in Paris. I was hoping to be able to meet the spring, but not even in Paris, it was bitterly cold. The first morning it was minus seven degrees and an inch of snow. Clearly, this is not something that the French are accustomed to. On the way to the meeting room I saw a woman trying to scrape the car window that was filled with ice and snow with her hand. I swear it did not work good. Clearly, there may be a market for ice scrapor in Paris for anyone who wants try.

Eftersom det inte fanns tid för någon rundtur i Paris fanns det ingen möjlighet att hinna se några sevärdigheter. Detta var det närmaste jag kom Eiffeltornet, inte nära men jag kan åtminstone visa att jag faktiskt varit där.

Since there was no time for a tour of Paris, there was no way to get to see any special sights of Paris. This was the closest I got the Eiffel Tower, not close but I can at least show that I actually been there.

En sak som jag helt klart inte skulle vilja göra är fickparkera i Paris. Och framförallt inte försöka ta mig ut från parkeringen. När man ser hur nära bilarna runt omkring parkerar så kan det inte vara möjligt att ta sig därifrån utan att skada bilarna runt omkring. Kolla bara in bilden nedan, det handlar om centimeter mellan bilarna.

One thing I certainly would not want to do is parallel park in Paris. And above all not try to drive away from the parking lot. When you see how close the cars around are parked it can not be possible to get away without damaging the cars around. Check out just in the picture below, it is about inches between the cars.

Här kommer ett foto som jag tog på vägen till möteslokalen, visst är det härligt att se gröna löv på träden. Det är det helt klart bristvara på i Sverige för närvarande. På bilden syns även min kollega från Storbritannien, Marcus Jones.

Here is a photo I took on the way to the meeting room, sure it is wonderful to see green leaves on the trees. It is clearly not possible in Sweden at present. The picture shows also my colleague from the UK, Marcus Jones.


Här är ett foto taget på några av mina kollegor på mötet. Jag vet att det inte ser så roligt ut men jag tycker helt klart att det var ett bra möte.

Here is a photo taken on some of my colleagues at the meeting. I know it does not look so funny but I think that it was a good meeting.


Det var faktiskt inte möten hela tiden utan på kvällen fick vi tid över och kunde gå ut alla tillsammans till en italiensk restaurang, Enzo, i området där vi bodde. Vi hade en mycket bra kväll, god mat och glada vänners sällskap. Vad mer kan man begära. Nedan följer några bilder tagna från middagen. Visst syns det att vi hade roligt.

It was actually not meeting all the time. In the evening, we had time left and could go out all together at an Italian restaurant, Enzo, into the area where we lived. We had a very good evening, good food and good friends company. What more could you ask for. Below are some pictures taken from the dinner. Certainly it appears that we had fun.Inga kommentarer: